Zwroty bez podania przyczyny.

Kupując w Filcuj.pl masz możliwość zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczy. Zdecydować się na taki zwrot musisz w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki i nas o tym powiadomić poprzez e-mail (najlepiej) lub telefon, a my pomożemy Ci wykonać całą procedurę opisaną w regulaminie prawidłowo i bez niepotrzebnego stresu.
Wymagane jest wypełnienie oświadczenia o odstąpienia od umowy, pobierz formularz w PDF.
Formularz oraz zwracany towar należy niezwłocznie (nie później niż 14 dni od zgłoszenia) wysłać pocztą na adres firmy, czyli:

PIEGATEX
ul. Bema 1
41-902 Bytom

Konsument dokonuje zwrotu (przesyłki) na własny koszt.
Kiedy otrzymamy przesyłkę i upewnimy się, że wszystko jest w porządku a zwracany towar nie posiada śladów użytkowania wykraczających poza "zwykły zarząd", innymi słowy nie jest zniszczony i jego stan nie jest zmieniony, zwracamy niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 7 dni, zazwyczaj mieścimy się w 3) wpłacone przez Ciebie pieniądze na podany w formularzu numer konta.
Ważne! Jeżeli dokonujesz zwrotu całego zamówienia - otrzymasz pełną kwotę, którą wpłaciłeś za towar i przesyłkę. Nie jest natomiast zwracany koszt wysyłki zwrotu od kupującego do sprzedawcy (zwrot następuje na koszt kupującego).

Reklamacje

Opis procedury reklamacyjnej:

1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@filcuj.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.